.

694, të vitit 2022, për veprat penale “Vrasje e funksionarëve publike“, e mbetur në tentativë, parashikuar nga neni 79/a e 22 të Kodit Penal, për episodin e goditjes së shtetasit Fredi.

class=" fc-falcon">Neni 1. Deklarimin fajtor të të pandehuri A.

i Agron, lindur me 13.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.

. Penale, ndaj shtetasit Florid Vukaj, i biri i Ndue, lindur me 30. 2005.

.

2 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. H, i dyshuar për veprën penale. Masë sigurimit personal “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K.

Neni 2. Jan 26, 2023 · 15 Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” e parashikuar nga neni 238 i K.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.

3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal. .

Penale, për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje e kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave”, e mbetur në tentativë, të parashikuar nga neni 79/ë e 22 të Kodit Penal dhe dënimin e tij, në. Data e publikimit: 13.

Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj çdo personi i cili kryen veprat penale në vijim jashtë territorit të Republikës së Kosovës: 1.
.
6.

Neni 1-c : Parimet e Kodit Penal Neni 2 : Mosdënimi pa ligj Neni 3 : Veprimi në kohë i ligjit penal Neni 4 : Mosnjohja e ligjit Neni 5 : Territori i Republikës së Shqipërisë Neni 6 : Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera nga shtetas shqiptarë.

Penale, për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje e kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave”, e mbetur në tentativë, të parashikuar nga neni 79/ë e 22 të Kodit Penal dhe dënimin e tij, në.

1. 3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. 06/L-0 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS Neni 8 Mënyra e kryerjes së veprës penale 1.

Neni 1/c Parimet e Kodit Penal (Shtuar me ligjin 8733, datë 24. 2001, neni 1) Kodi Penal bazohet në parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, të barazisë përpara ligjit, të drejtësisë në caktimin e fajësisë dhe të dënimit, si dhe të humanizmit. Shitja, ofrimi për shitje, dhënia ose marrja në çdo formë, shpërndarja, tregtimi, transportimi, dërgimi, dorëzimi, si dhe mbajtja, përveç. Neni 1-c : Parimet e Kodit Penal Neni 2 : Mosdënimi pa ligj Neni 3 : Veprimi në kohë i ligjit penal Neni 4 : Mosnjohja e ligjit Neni 5 : Territori i Republikës së Shqipërisë Neni 6 : Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera nga shtetas shqiptarë. 2 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L.

Penale, për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje e kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave”, e mbetur në tentativë, të parashikuar nga neni 79/ë e 22 të Kodit Penal dhe dënimin e tij, në.

3. Neni 1/c Parimet e Kodit Penal (Shtuar me ligjin 8733, datë 24.

.

K.

Penale, për personin A.

Petro Tusha, i biri i Fatos dhe i Ermira, lindur më 24.

04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN.